عکس های خنده دار و سوتی

منو

اوباما و همسرش در حال خوردن فلافل بعد از توافق در ایران

اوباما و همسرش در حال خوردن فلافل بعد از توافق در ایران

اوباما و همسرش در حال خوردن فلافل بعد از توافق در ایران

دسته :  آدم ها, خوراکی ها

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها