عکس های خنده دار و سوتی

منو

نی نی تو ظرف شویی نشسته داره ظرف میشوره : مامانم دفته تا بلمیگلدم باید همه ظلفا شسته شده باشه !

نی نی تو ظرف شویی نشسته داره ظرف میشوره : مامانم دفته تا بلمیگلدم باید همه ظلفا شسته شده باشه !

نی نی تو ظرف شویی نشسته داره ظرف میشوره : مامانم دفته تا بلمیگلدم باید همه ظلفا شسته شده باشه !

دسته :  دسته‌بندی نشده

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها