عکس های خنده دار و سوتی

منو

کاغذ نوشته روی شیشه ساندویچ فروشی : به یک کارگر خوب نیازمندیم ، نه یک بچه سوسول !

کاغذ نوشته روی شیشه ساندویچ فروشی : به یک کارگر خوب نیازمندیم ، نه یک بچه سوسول !

کاغذ نوشته روی شیشه ساندویچ فروشی : به یک کارگر خوب نیازمندیم ، نه یک بچه سوسول !

دسته :  کاغذ نوشته

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها