عکس های خنده دار و سوتی

منو

کاندالیزا رایس میگه ما قیافه باراک اوباما بعد از 9 دی را فراموش نمی کنیم : رزمایش بیت المقدس ، دانشمندان هسته ای ، روند تحولات شاخص علم فناوری ، تاسیسات هسته ای فردو ، همه و همه قیافه فراموش نشدنی بهتون میده

کاندالیزا رایس میگه ما قیافه باراک اوباما بعد از 9 دی را فراموش نمی کنیم : رزمایش بیت المقدس ، دانشمندان هسته ای ، روند تحولات شاخص علم فناوری ، تاسیسات هسته ای فردو ، همه و همه قیافه فراموش نشدنی بهتون میده

کاندالیزا رایس میگه ما قیافه باراک اوباما بعد از 9 دی را فراموش نمی کنیم : رزمایش بیت المقدس ، دانشمندان هسته ای ، روند تحولات شاخص علم فناوری ، تاسیسات هسته ای فردو ، همه و همه قیافه فراموش نشدنی بهتون میده

دسته :  آدم ها, حیوانات, کاغذ نوشته

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها